1900-tallet

Mænd og Meninger i dansk Socialpolitik 1866-1901

Pris: 
50,00 kr.

Samling af afhandlinger der er en fortsættelse af de i 1930 udsendte ”Sociale Studier i dansk Historie efter 1857”. Bogen indeholder syv artikler:
1. Sofus Høgsbrog og det sociale Spørgsmaal, ved Jørgen Herman Monrad.
2. Thomas Nielsen og det sociale Spørgsmaal, ved Gudmund Boesen.
3. Frede Bojsen som Socialpolitiker, ved Poul Kierkegaard.
4. J.L. Holstein-Ledreborg og det sociale Spørgsmaal 1872-90, ved Troels Fink.
5. Højres Stilling til den sociale Lovgivning belyst ved Fattigloven og Alderdomsforsørgelsen 1870-91, ved K.S. Rasmussen.

Nordatlanten og Troperne. Forvaltningshistoriske kilder fra Færøerne, Grønland, Island og Tropekolonierne

TITLEN ER UDSOLGT!
Pris: 
275,00 kr.

Nordatlanten og Troperne er en håndbog over administrationshistoriske kilder fra Færøerne,Grønland, Island, Ostindien, Guinea og Vestindien. Bogen er udarbejdet af færøske, grønlandske,islandske og danske arkivarer med stort kendskab til områdernes forvaltningshistorie. I alt bringes 71 forskellige kildeeksempler, der både stammer fra landenes regionale og lokale forvaltning og fra den danske centralforvaltning i København.

På embeds vegne. Kilder til dansk forvaltningshistorie 1750-1920

Pris: 
220,00 kr.

Dette bind dækker perioden ca. 1750-1920. Dog beskrives også enkelte kilder før 1750, deriblandt matriklerne 1662-88. Der er kapitler om centraladministrationen generelt, folketællinger, jordebøger og matrikler, amtsforvaltningen, skatteforvaltningen, toldforvaltningen, rets-, politi- og fængselsforvaltningen, kirkeforvaltningen, skoleforvaltningen, fattigvæsenet og social- og sundhedsforvaltningen.

Slesvig, Preussen, Danmark

Kilder til sønderjysk forvaltningshistorie
Pris: 
220,00 kr.

"Slesvig, Preussen, Danmark" er en håndbog over kilder fra den sønderjyske forvaltning i perioden ca. 1500-1970, skrevet af fagfolk med stor erfaring fra arbejdet med sønderjyske arkiver og arkivalier. I alt beskrives 77 forskellige kilder, som alle på en eller anden måde er særlige for Sønderjylland og Slesvig. For hver kilde bringes der en forvaltningshistorisk redegørelse og et eksempel med transskription, kommentarer og ordforklaringer. Herefter følger afsnit med oplysninger om kildens lovgrundlag og anvendelsesmuligheder.

Sociale Studier i dansk Historie efter 1857

Pris: 
50,00 kr.

Samling af bidrag forfattet af Henry Bruun, Niels Banke, Vermund G. Laustsen, G. Warmdahl, Kristen Pedersen, Georg Nørregaard, Holger Hansen, G. Boesen og F. Skrubbeltrang.

Vor Kamp vil vokse og styrkes

Dokumenter til belysning af Danmarks kommunistiske Partis og Frit Danmarks virksomhed 1939-1943/44
Pris: 
160,00 kr.

Det danske kommunistparti (DKP) var sin lidenhed til trods en særdeles væsentlig faktor i landets historie under den anden verdenskrig. I det illegale arbejdes pionerfase 1941-43 var det fremfor alt kommunistpartiets aktiviteter, der forstyrrede regeringens samarbejdspolitik og dens forhold til den tyske besættelsesmagt.

Sider