Alle titler

Efter bemyndigelse

Forvaltningshistoriske kilder 1920-1970
Pris: 
220,00 kr.

Bogen er det tredje bind af fem i serien Kilder til dansk forvaltningshistorie, der er en fællestitel for fem håndbøger.

Erik Arup: Udvalgte afhandlinger og anmeldelser

Med indledning af Aksel E. Christensen, bd. 1-2
Pris: 
120,00 kr.

Betydningen af Erik Arups indsats som historiker vil altid være knyttet til hans ufuldendte Danmarks Historie (I-II, 1925-32 og de posthumt udgivne dele af bind III, 1955). Men vil man skaffe sig en dybere indsigt i historieforskeren bag historieskriveren, må man samtidig studere hans afhandlinger. Den her udgivne samling dækker årene 1900-1947 og omfatter næsten alle Arups afhandlinger vedrørende dansk historie og historisk metode og historieopfattelse. Desuden indgår hans udførlige og principielle anmeldelser, hvor han ofte udtrykte sig mest prægnant om sin videnskab.

Folk skriver til kongen [TITLEN ER UDSOLGT]

Supplikkerne og deres funktion i den dansk-norske enevælde i 1700-tallet, en kildestudie i Danske Kancellis supplikprotokoller
Pris: 
0,00 kr.

Forhandlingerne mellem Danmark og Tyskland

i 1955 om de slesvigske mindretal
Pris: 
150,00 kr.

Etniske og nationale sammenstød har gennem århundreder trukket blodige spor gennem Europas historie. Det dansk-tyske forhold er ingen undtagelse. Ikke mindst det tidlige 1800-tals nationale strømninger bidrog til skærpelse af den latente konflikt mellem dansk og tysk. Og siden Treårskrigen 1848-50 udgjorde sydgrænsen Danmarks mest gennemgående politiske problem.

Fra neutralitet til besættelse

Viceadmiral H. Rechnitzers dagbog om flådens virke 1939-40
Pris: 
150,00 kr.

Viceadmiral H. Rechnitzer (1872-1953) er en af dansk forsvarshistories mest omdiskuterede personer. Han var chef for den danske flåde 1932-40, en periode hvor det danske forsvar blev stærkt reduceret til trods for en faretruende international udvikling.

Fra Tilsit til Fontainebleau

Indberetningerne fra den danske gesandt hos Napoleon I, Christopher Vilhelm Dreyer, juni 1807-november 1807
Pris: 
160,00 kr.

Christopher Vilhelm Dreyer (1737-1810) var fra 1771 den danske konges repræsentant i Rusland, og siden i Polen, England, Spanien og fra 1797 i Frankrig. Her førte han bl.a. i efteråret 1807 forhandlingerne forud for traktaten i Fontainebleau, som markerer opgivelsen af den væbnede neutralitet og Danmark-Norges (nødtvungne) tilslutning til den franske side i den europæiske storkrig.

Frederik VI's Tid

Fra Kielerfreden til Kongens Død. Økonomiske og Historiske Studier
Pris: 
100,00 kr.

Glossarium Juridicum Danico-Norvegicum, det er: Alle gamle danske oc norske Glosers rette Forklaring, som findes i de Skaanske, Sielandske, Judske oc Norske Lowbøger

Pris: 
250,00 kr.

Før Danske Lov (1683) skabte et moderne lovgrundlag, byggede Danmarks lovgivning på landskabslovene fra 1200-tallet. De er fulde af gamle og svære ord, som heller ikke 1600-tallets danskere umiddelbart forstod. Men med Ostersen Weiles Glossarium, der på trods af den latinske titel er på dansk, kunne de slå de svære ord op og få en forklaring, der måske ikke helt svarer til moderne retsvidenskabs forståelse, men på den anden side præcist afspejler domstolenes praksis og den almindelige retsbevidsthed omkring midten af 1600-tallet.

Grevens Feide, skildret efter trykte og utrykte Kilder. Bind 1-2

Pris: 
160,00 kr.

Paludan-Müllers klassiske værk fra 1800-tallets midte er til dato den mest indgående skildring af Grevens Fejde (1534-36). Den er samtidig en milepæl i dansk historieskrivning, og af Ellen Jørgensen i hendes "Historiens Studium i Danmark" karakteriseret som "i dansk historisk Videnskab det første Forsøg paa at fremstille et betydningsfuldt Tidsrum paa Grundlag af kritisk prøvet arkivalsk Materiale, en strengt videnskabelig, strengt saglig Redegørelse for Begivenhederne i Danmark og deres Sammenspil med europæisk Politik i 1530'erne".

Sider