Århus domkapitels jordebøger bind 2-3

Kapitlets jordegods 1536-1600. De middelalderlige jordebøger. Bd. 2-3 i ét bind

Udgivet af Landbohistorisk Selskab.

Udgiver/forfatter: 
Poul Rasmussen
ISBN/varenummer: 
9788775260522
Pris: 
25,00 kr.
Andre oplysninger: 
1975. 116 sider.