Aktstykker til Oplysning om Stavnsbaandets Historie

Stavnsbåndet, der gjaldt gennem mere end halvdelen af 1700-tallet, indebar, at unge mænd ikke måtte fraflytte deres fødegods uden godsejerens tilladelse. De kunne således ikke rejse, hvis løn- og arbejdsforholdene på et andet gods eller i byerne forekom mere tillokkende. Denne kildeudgave indeholder love og embedsmandsbetænkninger både vedrørende beslutningen om at indføre stavnsbåndet, om hvordan stavnsbåndet fungerede i praksis og vedrørende beslutningen om at afskaffe det i 1788 (med virkning fra 1800). Derved kan man altså ikke bare se, hvad der stod i lovene, men tillige følge drøftelserne og motiverne i regering og forvaltning forud for tilblivelsen af love af vidtrækkende betydning for det danske landbosamfund.

Udgiver/forfatter: 
J.A. Fridericia
ISBN/varenummer: 
87-7500-422-4
Pris: 
100,00 kr.
Andre oplysninger: 
(1888, reprotryk 1973). 332 s.
Kategori: