Betænkninger fra Christian VIII's Tid om Styrelsen af det danske Monarki

Udgaven omfatter 31 dokumenter fra årene 1840-41 og 1846-48. De er udarbejdet af kongen selv, medlemmer af Gehejmestatsrådet eller andre fremtrædende embedsmænd, og kun kendt i en snæver kreds. Dokumenterne angår de problemer, der rejste sig dels af de nationale modsætninger indefor monarkiet, dels af de voksende krav om en modernisering af monarkiets forfatning og administration.

Udgiver/forfatter: 
Niels Petersen
Pris: 
100,00 kr.
Andre oplysninger: 
(1969). 398 s.
Kategori: