Bidrag til Arbejderklassens og Arbejderspørgsmaalets Historie i Danmark fra 1864 til 1900

Bogen indeholder i alt seks afhandlinger:
1. Landarbejderspørgsmålets Udvikling i Danmark fra ca. 1870 til ca. 1900, af Hans Jensen.
2. Organisationsforsøg blandt Landarbejderne, af Hans Jensen og Georg Nørregård.
3. Fortegnelse over de københavnske Fagforeninger 1869-1900.
4. Fagbevægelsens Brydningstid 1871-73.
5. Smedefagets Arbejderorganisationer 1871-85.
6. Arbejdsgiverforeninger i Danmark i Aarene 1862-98, 3-6 alle af Henry Bruun.

Udgiver/forfatter: 
Povl Engelstoft og Hans Jensen
ISBN/varenummer: 
87-7500-879-3
Pris: 
100,00 kr.
Andre oplysninger: 
(1931, reprotryk 1980). 424 s.