Bonden, kirken og kroen

Provste- og præsteindberetninger 1773 fra Sjællands stift om helligdagenes forsømmelse og vanærelse

Indberetningerne fra præsterne i Sjællands stift 1773 om helligdagenes forsømmelse har ikke kun kirkehistorisk interesse, men rummer værdifulde bidrag til vor viden om landbefolkningens - og til en vis grad også købstadsbefolkningens - søndagsadfærd og om dens tilværelse i det hele taget på tærsklen til landboreformtiden.

 

Udgivet af Landbohistorisk Selskab

Denne titel ekspederes fremover af Syddansk Universitetsforlag og kan
bestilles i enhver boghandel. Snart vil den også kunne bestilles på
Syddansk Universitetsforlags hjemmeside (webshop).

Udgiver/forfatter: 
Jens Holmgaard
ISBN/varenummer: 
9788775261239
Pris: 
120,00 kr.
Andre oplysninger: 
1993 (192 sider).
Kategori: