Codex Esromensis

Esrom Klosters Brevbog

Codex Esromensis eller Esrum Klosters Brevbog er en samlet fortegnelse over 259 juridiske dokumenter som det store cistercienserklosters munke udarbejdede i 1496. I 1512 attesterede en pavelig udsending rigtigheden af de afskrevne aktstykker, og inklusive et tillæg på ti aktstykker dækker udgivelsen perioden 1144-1514. Brevbogen er hovedkilden til klostrets historie og vidner om livet i og omkring det nordsjællandske kloster.

Udgiver/forfatter: 
O. Nielsen
ISBN/varenummer: 
87-7500-423-2
Pris: 
100,00 kr.
Andre oplysninger: 
(1880-81, reprotryk 1973). 334 s.
Kategori: