Dansk Skovbrug 1710-33

Indberetninger til overjægermester Frederik von Gram

Kort efter Christian VI's tronbestigelse i 1730 blev Christian Ditlev Reventlow frataget embedet som overjægermester. Kongen tildelte det i stedet Frederik von Gram, og en af hans første handlinger i sit nye embede var at indkalde beskrivelser af kronens skove over hele landet, og det følgende år gjorde han forberedelser til at udarbejde en ny skovforordning. Som et led i dette arbejde rundsendte von Gram i sommeren 1731 en lang række spørgsmål om den gældende forordnings overholdelse og eventuelle forslag til forbedringer til de kongelige skovdistrikter. Den foreliggende udgave gengiver de svar, han fik.

Udgiver/forfatter: 
Bo Fritzbøger
ISBN/varenummer: 
87-7500-162-4
Pris: 
100,00 kr.
Andre oplysninger: 
(1993). 302 s.
Kategori: