Danske Supplikprotokoller 1705-1790 digitaliseret

KIldeskriftselskabets udgivelse af Danske Supplikprotokoller 1705-1790 ved Michael Bregnsbo og Gunner Lind er blevet digitaliseret og lagt ud på danmarkshistorien.dk:
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/danske-kancellis-supplikprotokoller-1705-1795/
 
Supplikprotokolerne udkom i 2005, men kun som cd-rom, og udgaven har desuden længe været udsolgt. Med digitaliseringen er der nu skabt ny adgang for alle.