De Hansborgske Registranter

Bind 1: Forordninger 1544-1580. Bind 2: Breve i Uddrag 1543-1549

Hertug Hans den Ældre, bror til kong Christian III, regerede 1544-1580 fra sin hovedresidens Hansborg i Haderslev dele af Slesvig og Holsten med stor omhu og energi. Fra disse år findes en række registranter fra hertugens kancelli, der er overleveret fuldstændige og uden lakuner. Disse er i bind 1 trykt in extenso på nedertysk, men med ret udførlige uddrag på dansk. I bind 2 er udgivet kancellibreve i referat på dansk. Med de to bind foreligger et rigt kildemateriale til Sønderjyllands historie i 1500-tallet.

Udgiver/forfatter: 
Emilie Andersen
Pris: 
200,00 kr.
Andre oplysninger: 
(1943-49). 980 s. To bind.
Kategori: