Det Kgl. Rettertings Domme og Rigens Forfølgninger fra Christian III's Tid

[Bind 1: udsolgt]. Bind 2: Perioden 1541-1544

Udgaven indeholder rigets øverste domstols, det kongelige rettertings, domme samt Rigens kanslers domme (Forfølgningsprocessen). Dommene udgør en rigdom af ikke mindst retshistoriske, gods- og personalhistoriske oplysninger.

Udgiver/forfatter: 
Troels Dahlerup
Pris: 
200,00 kr.
Andre oplysninger: 
(1969). 896 s.
Kategori: