Efter bemyndigelse

Forvaltningshistoriske kilder 1920-1970

Bogen er det tredje bind af fem i serien Kilder til dansk forvaltningshistorie, der er en fællestitel for fem håndbøger. De giver en introduktion til arkivalier, som kan benyttes til studier af såvel dansk forvaltningshistorie som dansk historie i almindelighed. Dette bind omfatter kilder fra 1920-70. Bogen indledes med en generel præsentation af arkivsystemer i central- og lokaladministrationen, og herefter er der kapitler om udenrigssektoren, retsvæsenet, politi og anklagemyndighed, skolevæsen og uddannelse, kulturforvaltningen, trafik og kommunikation,landbrug og skovbrug, industri og handel, social- og sundhedsvæsenet, arbejdsmarkedssektoren, by- og egnsudvikling samt fredning, toldforvaltningen, skatteforvaltningen og forsvaret. Bogen slutter med to kapitler af mere tværgående karakter - om statistikforvaltning samt personregistrering, tilsyn med udlændinge og tildeling af indfødsret. Blandt kildetyperne kan nævnes mødereferater fra Udenrigspolitisk Nævn, søforhør, navneforandringsprotokoller, studentermatrikler, filmcensurkort, personalakter, næringsprotokoller, mødrehjælpssager, erhvervstællinger og udlændingesager. En stor del af kildetyperne i dette bind har aldrig tidligere været beskrevet i litteraturen.

Denne titel ekspederes fremover af Syddansk Universitetsforlag og kan
bestilles i enhver boghandel. Snart vil den også kunne bestilles på
Syddansk Universitetsforlags hjemmeside (webshop).

Udgiver/forfatter: 
Jørgen Mikkelsen og Erik Nørr
ISBN/varenummer: 
978-87-7500-201-6
Pris: 
220,00 kr.
Andre oplysninger: 
(2008). 656 s.
Kategori: