Erik Arup: Udvalgte afhandlinger og anmeldelser

Med indledning af Aksel E. Christensen, bd. 1-2

Betydningen af Erik Arups indsats som historiker vil altid være knyttet til hans ufuldendte Danmarks Historie (I-II, 1925-32 og de posthumt udgivne dele af bind III, 1955). Men vil man skaffe sig en dybere indsigt i historieforskeren bag historieskriveren, må man samtidig studere hans afhandlinger. Den her udgivne samling dækker årene 1900-1947 og omfatter næsten alle Arups afhandlinger vedrørende dansk historie og historisk metode og historieopfattelse. Desuden indgår hans udførlige og principielle anmeldelser, hvor han ofte udtrykte sig mest prægnant om sin videnskab.

Udgiver/forfatter: 
Erik Arup
ISBN/varenummer: 
87-7500-862-9
Pris: 
150,00 kr.
Andre oplysninger: 
(1977). 969 s. i to bind