Forhandlingerne mellem Danmark og Tyskland

i 1955 om de slesvigske mindretal

Etniske og nationale sammenstød har gennem århundreder trukket blodige spor gennem Europas historie. Det dansk-tyske forhold er ingen undtagelse. Ikke mindst det tidlige 1800-tals nationale strømninger bidrog til skærpelse af den latente konflikt mellem dansk og tysk. Og siden Treårskrigen 1848-50 udgjorde sydgrænsen Danmarks mest gennemgående politiske problem.
Efter det tyske nederlag i 1945 blev de nationale mindretals forhold på begge sider af 1920-grænsen, der trods det politiske røre fortsat »lå fast«, atter accentueret. I 1955 formulerede så den danske og den tyske regering to enslydende udtalelser om de nationale mindretals fremtidige rettigheder – de såkaldte København-Bonn-erklæringer. Herved understregedes princippet om det enkelte individs frie ret til at afgøre sit nationale tilhørsforhold. Og erklæringerne blev endvidere et afgørende skridt i retning af Tysklands integration i Europa efter 2. Verdenskrig; herunder landets optagelse i NATO samt vigtige bidrag til forbedringen af det dansk-tyske forhold.
 
Siden 1946 fungerede historikeren Troels Fink som den danske regerings rådgiver i slesvigske spørgsmål. Det var derfor ham, der i 1959 udgav en fortrolig »gråbog« til tjenstlig brug i Udenrigsministeriet om mindretalserklæringernes baggrund. Den indeholder dels en redegørelse for forløbet og dels en samling af hidtil ikke offentliggjorte aktstykker. Det er denne bog, der nu med ministeriets tilladelse udgives af Kildeskriftselskabet.

Udgiver/forfatter: 
Troels Fink
ISBN/varenummer: 
87-7500-182-9
Pris: 
150,00 kr.
Andre oplysninger: 
(2001). 224 s.
Kategori: