Grevens Feide, skildret efter trykte og utrykte Kilder. Bind 1-2

NB! MIDLERTIDIGT UDSOLGT

Paludan-Müllers klassiske værk fra 1800-tallets midte er til dato den mest indgående skildring af Grevens Fejde (1534-36). Den er samtidig en milepæl i dansk historieskrivning, og af Ellen Jørgensen i hendes "Historiens Studium i Danmark" karakteriseret som "i dansk historisk Videnskab det første Forsøg paa at fremstille et betydningsfuldt Tidsrum paa Grundlag af kritisk prøvet arkivalsk Materiale, en strengt videnskabelig, strengt saglig Redegørelse for Begivenhederne i Danmark og deres Sammenspil med europæisk Politik i 1530'erne".

Udgiver/forfatter: 
Caspar Paludan-Müller
ISBN/varenummer: 
87-7500-807-6
Pris: 
200,00 kr.
Andre oplysninger: 
(1853-54). 925 s.
Kategori: