Helsingør Stadsbog 1554-1555, 1559-1560 og 1561-1565.

Rådstueprotokol og Bytingsbog

De gamle retsprotokoller fra købstæderne giver et varierende og levende billede af forholdene i byerne. Dette gælder ikke mindst for Helsingør, der på grund af Øresundstolden var en meget livlig by med internationale forbindelser. Stadsbøgerne indeholder indførsler fra både rådstueretten og bytinget i en række år mellem 1554 og 1565. Borgmestre, råd og byfoged var i denne periode fælles om retsudøvelsen og protokollerne indeholder derfor alle slags sager vedrørende købstaden og dens indbyggere.

Udgiver/forfatter: 
Karen Hjort
ISBN/varenummer: 
87-7500-145-4
Pris: 
150,00 kr.
Andre oplysninger: 
(1981). 590 s.
Kategori: