Hoveriet og arbejdet skal gøres, kroppen skal bruges; sjælen kan have, hvem der vil..

Biskop Peder Herslebs visitatsindberetninger 1739-1745

Peder Hersleb (1689-1757) var fra 1738 til sin død Sjællands biskop og gennemrejste i den egenskab sit stift på visitats og nedfældede her sine indtryk. Hans indberetninger fra disse rejser indeholder meget stof om præsterne, degnene, kirkerne, menighederne og skolevæsenet i de enkelte kirkesogne. Og foruden således at være en vigtig kilde til kirke-, skole- og præstehistorie er de endvidere en overordentlig værdifuld lokal- og personalhistorisk kilde. Brugen lettes af de ordforklaringer og noteapparat samt det detaljerede sted- og personregister, som udgiveren har forsynet denne kildeudgave med.

Udgiver/forfatter: 
Christian Larsen
ISBN/varenummer: 
87-7500-189-6
Pris: 
100,00 kr.
Andre oplysninger: 
(2003). 113 s.
Kategori: