Inkvisitionskommissionen af 20. Januar 1772

Udvalg af dens Papirer og Brevsamlinger til Oplysning om Struensee og hans Medarbejdere, bd 1-5

Disse fem bind er en guldgrube for forståelsen af de politiske forhold både før, under og efter J.F. Struensees regimente. Mange af de optrykte breve vedrører ikke kun selve Struensee-tidens dramatiske begivenheder, men giver tillige et bredt indblik i de politiske aktørers tænkemåde og præsenterer et rigt kildemateriale til en kulturhistorisk karakteristik af perioden.

Udgiver/forfatter: 
Holger Hansen
Pris: 
300,00 kr.
Andre oplysninger: 
(1927-41). 3397 s.
Kategori: