Kongeloven

Dens Tilblivelse og Plads i Samtidens natur- og arveretlige Udvikling. En historisk Undersøgelse

Knud Fabricius' bog om Kongeloven (1665) er udformet som en undersøgelse af denne den danske enevældes grundlov, men er i kraft af sin bredde samtidig et grundlæggende bidrag til dansk politisk idehistorie i 1500- og 1600-tallet.

Udgiver/forfatter: 
Knud Fabricius
ISBN/varenummer: 
87-7500-810-6
Pris: 
100,00 kr.
Andre oplysninger: 
(1920, reprotryk 1971). 406 s.
Kategori: