Mænd og Meninger i dansk Socialpolitik 1866-1901

Samling af afhandlinger der er en fortsættelse af de i 1930 udsendte ”Sociale Studier i dansk Historie efter 1857”. Bogen indeholder syv artikler:
1. Sofus Høgsbrog og det sociale Spørgsmaal, ved Jørgen Herman Monrad.
2. Thomas Nielsen og det sociale Spørgsmaal, ved Gudmund Boesen.
3. Frede Bojsen som Socialpolitiker, ved Poul Kierkegaard.
4. J.L. Holstein-Ledreborg og det sociale Spørgsmaal 1872-90, ved Troels Fink.
5. Højres Stilling til den sociale Lovgivning belyst ved Fattigloven og Alderdomsforsørgelsen 1870-91, ved K.S. Rasmussen.
6. Socialdemokraternes Stilling til det sociale Spørgsmaal paa Rigsdagen 1884-90, ved Else Rasmussen.
7. J.C. Christensens Stilling til det sociale Spørgsmaal 1890-1901, ved K.S Rasmussen.

Udgiver/forfatter: 
Povl Engelstoft og Hans Jensen
ISBN/varenummer: 
87-7500-877-7
Pris: 
50,00 kr.
Andre oplysninger: 
(1933, reprotryk 1979). 175 s.