Om det Syn paa Kongemagt, Folk og borgerlig Frihed, der udviklede sig i den dansk-norske Stat i Midten af det 18de Aarhundrede

En af Edvard Holms fire vigtige afhandlinger om 1700-tallets danske, politiske idéhistorie. Holm lagde med disse afhandlinger grunden til al senere forskning på området, og derfor er bøgerne ganske uomgængelige, hvis man interesserer sig for perioden.

Udgiver/forfatter: 
Edvard Holm
ISBN/varenummer: 
87-7500-857-2
Pris: 
50,00 kr.
Andre oplysninger: 
(1883, reprotryk 1975). 133 s.
Kategori: