Prins Christian (V.)s Breve I-II

Udgaven omfatter prins Christian (V.)s kancellibreve 1626-47 (i bind 1) og prinsens mere personligt prægede egenhændige breve (i bind 2). Indholdsmæssigt omhandler brevene i første række forhold ved og omkring prinsens hofstat. Men derved, at prinsen i 1631-1634 førte regeringen i Hertugdømmerne og fra da af jævnligt opholdt sig i disse, hyppigst i Haderslev, bringer brevene fra dette tidsrum ofte stof af interesse for Slesvigs og Holstens historie. Langt mere indgående belyses dog i prinsens korrespondance forhold og tilstande i Lolland og Falster, hvor han efter sit bryllup i oktober 1634 med prinsesse Magdalena Sibylla af Sachsen tog fast ophold på Nykøbing slot.

Udgiver/forfatter: 
E. Marquard og J.O. Bro-Jørgensen
Pris: 
200,00 kr.
Andre oplysninger: 
(1952-1956). 1492 s.
Kategori: