Roskilde Kapitels Jordebog 1568

Jordebogen fra 1568 indeholder domkirkeprælaturernes, præbendernes og de forskellige domkirkeinstitutioners jordegods. I udgivelsens noter er der gjort opmærksom på, hvilke ændringer der i tiden 1536-1568 er indtrådt på dette gods, således at dets bestand i katolicismens sidste dage kan fastslås.

Udgiver/forfatter: 
J.O. Arhnung
Pris: 
100,00 kr.
Andre oplysninger: 
(1965). 284 s.
Kategori: