Roskilde Sankt Agnete klosters jordebøger og regnskaber 1508-1515

Sankt Agnete Kloster i Roskilde er forlængst revet ned, men dele af klosterets arkiv er bevaret. Her finder man nogle af de meget få danske klosterregnskaber, der er bevaret fra middelalderen. Der er tale om i alt fire regnskaber samt en jordebog med notitser vedrørende yderligere to regnskaber fra perioden 1513-15. De er hermed udgivet af en af vore bedste kendere af dansk senmiddelalder, forhenværende arkivar Thelma Jexlev.
Disse middelalderlige regnskaber og jordebøger udgør en gods- og landbohistorisk guldgrube, ligesom de kaster nyt lys over klostervæsenets økonomiforvaltning i den epoke, der ledte frem til dets endelige opløsning efter Reformationen i 1536.
Et meget rigt, overleveret brevstof omhandlende Sankt Agnete Kloster har gjort det muligt for udgiveren som indledning og supplement til regnskaber og jordebøger at give en grundig indføring i erhvervelsen og administrationen af klostrets godt 150 gårde og huse, der lå spredt ud over Sjælland.

Udgiver/forfatter: 
Thelma Jexlev
ISBN/varenummer: 
87-7500-183-7
Pris: 
150,00 kr.
Andre oplysninger: 
(2001). 279 s.
Kategori: