Under Junigrundloven

En Fremstilling af det danske Folks politiske Historie fra 1848 til 1866. Bind 1-2 (i 3 dele)

Værket omhandler den politiske historie i den tid, hvor den frie grundlov af 5. juni 1849 var gældende, indtil den nye grundlov af 1866 indskrænkede Junigrundlovens valgretsbestemmelser betragteligt. Perioden var præget af forsøg på at ”finde sine ben” under den nye styreform, af indre politiske konflikter og sociale spændinger samt problemer med hertugdømmerne Slesvig-Holsten og det bagvedstående Tyske Forbund og andre stater, hvad der ledte til krigen 1864. Selv om der på en del punkter er kommet nyere forskning, der har gjort Neergaards værk forældet, er det dog fortsat en klassisk afhandling, der ikke er til at komme udenom, når man studerer denne periode.

Udgiver/forfatter: 
Niels Neergaard
ISBN/varenummer: 
87-7500-825-4
Pris: 
300,00 kr.
Andre oplysninger: 
(1892-1916, reprotryk 1973). 1842 s.
Kategori: