1500-tallet

Christian III´s rentemesterregnskaber bd. 5

Ordforklaringer, sagregistre og stikordsregistre
Pris: 
100,00 kr.

I 1999 udgav Kildeskriftselskabet fire bind med Christian III's Rentemesterregnskaber for 1551, 1554, 1556 og 1557-58. Disse regnskaber hører til blandt 1500-tallets vigtigste statsregnskaber, og de udgør en vigtig kilde til tidens økonomiske, socio-politiske og kulturelle historie.
Udgivelsen af Christian III's Rentemesterregnskaber afsluttes med disse registre i bind 5, der vil lette anvendelsen af det righoldige materiale.

Bidrag til Sundtoldens Historie

(Bogen er udsolgt!)
Pris: 
50,00 kr.

Industriens Historie i Danmark

[indtil 1870], bd. 1-3 i 4 dele
Pris: 
300,00 kr.

Missiver fra Kongerne Christiern I's og Hans' Tid

Pris: 
200,00 kr.

Første bind omfatter alle kgl. missiver fra Christian I.s og Hans' regeringsperiode - også de tidligere trykte - hvis tekst er fuldstændigt bevaret, i alt ca. 400. Andet bind omfatter ca. 350 private missiver, deraf et stort antal udaterede. De private breve er enten fra private personer til medlemmer af kongefamilien eller vekslet mellem privatpersoner indbyrdes. Flertallet af brevene er på dansk, og udgaven er på grund af det store ordforråd en guldgrube for nordiske filologer.

Sider

Subscribe to RSS - 1500-tallet