1500-tallet

Poul Laxmand og Birger Gunnersen

Studier over dansk politik i årene omkring 1500
Pris: 
50,00 kr.

Henry Bruuns doktordisputats fra 1959 om de politiske modsætninger i Danmark set gennem modsætningerne mellem ærkebiskop Birger Gunnersen og rigshofmester Poul Laxmand forud for mordet på sidstnævnte i København i 1502.

Ribe Rådstuedombøger

1527-1576 og 1580-1599
Pris: 
100,00 kr.

Rådstuedombøgerne fra Ribe giver et rigt og broget billede af livet i købstad i gammel tid. Ribe var i middelalderen en af Danmarks betydeligste byer og havde endnu i det 16. århundrede bevaret meget af sin gamle glans. Det var stadig en driftig handels- og søfartsby. Foruden en kulturhistorisk og personalhistorisk interesse har retsprotokollerne også en betydelig sproglig interesse, idet de indeholder en mængde for længst forældede gloser, delvis af lokal karakter. For at gøre dem forståelige for nutiden er de søgt forklaret i en liste med ordforklaringer.

Malmø Tingbøger

1577-1583 og 1588-1590
Pris: 
100,00 kr.

Udgivelsen af Malmø tingbøger for årene 1577-83 og 1588 -90 er omhyggeligt udført med tekstkritiske noter, lokalhistoriske noter, der identificerer bygninger m.m., ordforklaringer samt person- og stednavneregister og register over de forskellige arter af retssager.

Malmø Stadsbog 1549-1559

Rådstuerettens, Bytingets og Toldbodrettens Protokol
Pris: 
100,00 kr.

Malmø Stadsbog1549-1559 indeholder protokoller fra rådstueretten, toldbodretten og bytinget, og er med sin detaljerigdom en vigtig kilde til historien om – og livet i – hvad der dengang var Danmarks næststørste by.

Malmø Skifter 2: Købmandsregnskaber 1537-1559

Pris: 
50,00 kr.

I bogen fremlægges tre købmandsregnskaber fra 1500-tallets midte: Morten Bryggers, Bent Bryggers og Keluf Jens Nielsens. Udgaven er forsynet med tekstkritiske noter, registre og ordforklaringer samt et afsnit om mønt, mål og vægt.

Sider

Subscribe to RSS - 1500-tallet