1500-tallet

Malmø Skifter 2: Købmandsregnskaber 1537-1559

Pris: 
50,00 kr.

I bogen fremlægges tre købmandsregnskaber fra 1500-tallets midte: Morten Bryggers, Bent Bryggers og Keluf Jens Nielsens. Udgaven er forsynet med tekstkritiske noter, registre og ordforklaringer samt et afsnit om mønt, mål og vægt.

Helsingør Stadsbog 1554-1555, 1559-1560 og 1561-1565.

Rådstueprotokol og Bytingsbog
Pris: 
150,00 kr.

De gamle retsprotokoller fra købstæderne giver et varierende og levende billede af forholdene i byerne. Dette gælder ikke mindst for Helsingør, der på grund af Øresundstolden var en meget livlig by med internationale forbindelser. Stadsbøgerne indeholder indførsler fra både rådstueretten og bytinget i en række år mellem 1554 og 1565. Borgmestre, råd og byfoged var i denne periode fælles om retsudøvelsen og protokollerne indeholder derfor alle slags sager vedrørende købstaden og dens indbyggere.

Adels- og våbenbreve udstedt af danske (unions-)konger indtil 1536

Pris: 
160,00 kr.

Denne udgave af adels- og våbenbreve udstedt af danske (unions-)konger indtil 1536 omfatter 148 hovedsageligt dansksprogede breve af forskellig art fra 1396 til 1546. Der er tale om aktstykker, der formelt bekræfter optagelse i adelstanden og/eller tildeling af våbenskjold. De kaster lys over adelens, særlig lavadelens historie i relation til Kalmarunionens stadig stærkere, men endnu langt fra overmægtige kongemagt.

Odense Byes Historie

Pris: 
150,00 kr.

Odensebiskoppen C.T. Engelstoft præsterede ene mand at skrive dette værk over Odenses historie frem til 1878. Vist er der sidenhen udkommet nye værker om Odenses historie, der på flere måder har gjort Engelstofts bog forældet.

Breve til og fra Mogens Gyldenstjerne og Anne Sparre, bd. 1-3

Pris: 
150,00 kr.

Mogens Gyldenstjerne (1485-1569) var rigsråd og lensmand, og hans omfattende, bevarede korrespondance, skrevet på dansk og tysk, giver et detaljeret indblik i renæssancens Danmark. Udgivelsen omfatter mere end 1300 breve, hvoraf ca. en tredjedel er kongelige missiver.

Sider

Subscribe to RSS - 1500-tallet