1600-tallet

Århus domkapitels jordebøger bind 1

Jordebøgerne 1600-1663
Pris: 
25,00 kr.

Udgivet af Landbohistorisk Selskab.

Vonsild-Dalby tillysningsbog 1678-1683

Pris: 
20,00 kr.

Tillysningsbogen er en fortegnelse over de meddelelser, der er givet fra prædikestolen af pastor Johannes Rüde i Dalby og Vonsild sogne i Sønderjylland for årene 1678-1683. Meddelelserne kan opdeles i fire grupper: Kalenderoplysninger, meddelelser af kirkelig karakter, officielle meddelelser fra myndighederne og interne sognemeddelelser af verdslig karakter, herunder især efterlysninger og formaninger, hvor det ikke altid er let at skelne mellem det kirkelige og det verdslige, f.eks. om overholdelse af helligdagsbestemmelserne.

 

Udgivet af Landbohistorisk Selskab.

Vonsild kirkebog 1659-1708

Uddrag omfattende fødsler, vielser, dødsfald og levnedsskildringer
Pris: 
40,00 kr.

Vonsild kirkebog 1659-1708 indeholder et rigt demografisk materiale fra et område tæt ved den gamle grænse til Hertugdømmerne. Det, der fremfor noget er karakteristisk for præsten Johannes Rüdes kirkebøger, og som berettiger deres udgivelse, er de udførlige levnedsskildringer og nekrologer, som fra perioden 1685-1707 er bevaret i et antal af 260.

 

Udgivet af Landbohistorisk Selskab

Viborg landstings skøde- og pantebøger. Registre 1651, 1653-1657

Tillæg: Pantebog for krongods 1651
Pris: 
24,00 kr.

Fjerde og sidste bind i udgivelsesrækken Viborg landstings skøde- og pantebøger.

 

Udgivet af Landbohistorisk Selskab.

Denne titel ekspederes fremover af Syddansk Universitetsforlag og kan
bestilles i enhver boghandel. Snart vil den også kunne bestilles på
Syddansk Universitetsforlags hjemmeside (webshop).

Viborg landstings skøde- og pantebøger 1653-1657

Pris: 
24,00 kr.

Tredje bind ud af fire i udgivelsesrækken Viborg landstings skøde- og pantebøger.

 

Udgivet af Landbohistorisk Selskab.

Denne titel ekspederes fremover af Syddansk Universitetsforlag og kan
bestilles i enhver boghandel. Snart vil den også kunne bestilles på
Syddansk Universitetsforlags hjemmeside (webshop).

Sider

Subscribe to RSS - 1600-tallet