1600-tallet

Danske Kongers Haandfæstninger

Indledende Undersøgelser
Pris: 
50,00 kr.

Kong Kristian den Fjerde og hans Mænd paa Bremerholm

Pris: 
100,00 kr.

Bogen giver en fremstilling af Søetatens adminstrationssystem på Christian IV's tid og af de enkelte embeders hverv og grænser, herunder bidrag til de enkelte embedsmænds levnedsløb og navnlig deres virksomhed i marinens tjeneste.

Kirkebogsstudier

Bidrag til dansk Befolkningsstatistik og Kulturhistorie i det 17. Aarhundrede
Pris: 
50,00 kr.

Husmand og Inderste

Studier over sjællandske Landboforhold i Perioden 1660-1800
Pris: 
100,00 kr.

Et klassisk værk om de laveste lag i det 17.og 18. århundredes landbosamfund skrevet af en af den danske landbohistories største forskere.

Slesvig, Preussen, Danmark

Kilder til sønderjysk forvaltningshistorie
Pris: 
220,00 kr.

"Slesvig, Preussen, Danmark" er en håndbog over kilder fra den sønderjyske forvaltning i perioden ca. 1500-1970, skrevet af fagfolk med stor erfaring fra arbejdet med sønderjyske arkiver og arkivalier. I alt beskrives 77 forskellige kilder, som alle på en eller anden måde er særlige for Sønderjylland og Slesvig. For hver kilde bringes der en forvaltningshistorisk redegørelse og et eksempel med transskription, kommentarer og ordforklaringer. Herefter følger afsnit med oplysninger om kildens lovgrundlag og anvendelsesmuligheder.

Sider

Subscribe to RSS - 1600-tallet