1600-tallet

Aktstykker og Oplysninger til Rigsrådets og Stændermødernes Historie i Frederik III's Tid

Bind 1: 1648-1650, bind 2 (i to halvbind): 1651-1652 og 1653
Pris: 
300,00 kr.

Før enevældens indførelse 1660 formede det politiske liv sig som en stadig forhandling mellem kongen og rigsrådet og mellem disse to på den ene side og befolkningens repræsentanter samlet ved de såkaldte stændermøder på den anden. Det er dette fortsatte forhandlingsforløb, man i denne kildeudgave kan følge på nærmeste hold takket være de aftrykte kildetekster og de fyldige kommentarer. Det er bevægede år, hvor spørgsmålet om forsvaret dominerer, men også årene med Corfitz Ulfeldts spektakulære fald fra magtens tinde.

Adelsvældens sidste Dage

Danmarks Historie fra Christian IV's Død til Enevældens Indførelse 1648-1660
Pris: 
120,00 kr.

Adelsvældens sidste Dage er en klassiker og samtidig et fascinerende vidnesbyrd om en mand, der om nogen personificerer den radikale historikertradition: J.A. Fridericia (1849-1912). Han havde skrevet disputats om Christian IV's udenrigspolitik under 30-årskrigen og havde planlagt et værk i tre bind.

Sider

Subscribe to RSS - 1600-tallet