1700-tallet

Folk skriver til kongen [TITLEN ER UDSOLGT]

Supplikkerne og deres funktion i den dansk-norske enevælde i 1700-tallet, en kildestudie i Danske Kancellis supplikprotokoller
Pris: 
0,00 kr.

Danske Kancellis Supplikprotokoller 1705-1790

Pris: 
0,00 kr.

Link til digital version på danmarkshistorien.dk:
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/danske-kancellis-supplikprotokoller-1705-1795/
Oprindelig udkommet på cd-rom i 2005.
En cd-rom er desuden blevet overddraget til Dansk Data Arkiv (Rigsarkivet).

Vonsild kirkebog 1659-1708

Uddrag omfattende fødsler, vielser, dødsfald og levnedsskildringer
Pris: 
50,00 kr.

Vonsild kirkebog 1659-1708 indeholder et rigt demografisk materiale fra et område tæt ved den gamle grænse til Hertugdømmerne. Det, der fremfor noget er karakteristisk for præsten Johannes Rüdes kirkebøger, og som berettiger deres udgivelse, er de udførlige levnedsskildringer og nekrologer, som fra perioden 1685-1707 er bevaret i et antal af 260.
 
Udgivet af Landbohistorisk Selskab

Skiønne Efterretninger

Provst Bøghs beskrivelse af Kerteminde og Bjerge Herred 1770
Pris: 
50,00 kr.

I 1770 nedskrev provst Nicol Bøgh i Kerteminde sin omfattende viden om sin by og sin egn. Lige fra han i 1747 kom til Kerteminde som sognepræst havde han flittigt indsamlet "Skiønne Efterretninger", og nu i 1770 bød lejligheden sig til at få oplysningerne anvendt, da der blev indkaldt rettelser til den meget mangelfulde beskrivelse af Fyn i Pontoppidans Danske Atlas. Bøgh må have regnet med, at manuskriptet som helhed ville blive trykt, men det skete ikke. En del af hans oplysninger blev brugt i det nye bind om Fyn, men først nu udgives manuskriptet omsider.

Sandfærdig beskrivelse over, hvorledes Jørgen Pedersen, ved opdyrkning af et hedelod, blev en holden mand

Pris: 
25,00 kr.

Nicolai Peter Schøler (1772-1851) var en tidlig repræsentant for den skolelærer, der ved siden af sin virksomhed som underviser også var foregangsmand på landbrugets område. Uddannet på Blågårds seminarium kom han i 1797 til Hammel, hvor han blev skolelærer og kirkesanger. Ved siden af sin skolelod fæstede han en halvgård i Hammel, som han lod udflytte. Schøler fortsatte som lærer og kirkesanger til kort før sin død og opnåede den sjældne ære at blive "jubelolding", dvs. have virket i samme embede i 50 år.

Sider

Subscribe to RSS - 1700-tallet