1700-tallet

Danske Kancellis Supplikprotokoller 1705-1790

Pris: 
0,00 kr.

Oprindelig udkommet på cd-rom i 2005.
Produktet er ikke tilgængeligt, men data kan rekvireres via Rigsarkivet - Dansk Data Arkiv: http://dda.dk/catalogue/26910?lang=da

Vonsild kirkebog 1659-1708

Uddrag omfattende fødsler, vielser, dødsfald og levnedsskildringer
Pris: 
50,00 kr.

Vonsild kirkebog 1659-1708 indeholder et rigt demografisk materiale fra et område tæt ved den gamle grænse til Hertugdømmerne. Det, der fremfor noget er karakteristisk for præsten Johannes Rüdes kirkebøger, og som berettiger deres udgivelse, er de udførlige levnedsskildringer og nekrologer, som fra perioden 1685-1707 er bevaret i et antal af 260.
 
Udgivet af Landbohistorisk Selskab

Skiønne Efterretninger

Provst Bøghs beskrivelse af Kerteminde og Bjerge Herred 1770
Pris: 
50,00 kr.

I 1770 nedskrev provst Nicol Bøgh i Kerteminde sin omfattende viden om sin by og sin egn. Lige fra han i 1747 kom til Kerteminde som sognepræst havde han flittigt indsamlet "Skiønne Efterretninger", og nu i 1770 bød lejligheden sig til at få oplysningerne anvendt, da der blev indkaldt rettelser til den meget mangelfulde beskrivelse af Fyn i Pontoppidans Danske Atlas. Bøgh må have regnet med, at manuskriptet som helhed ville blive trykt, men det skete ikke. En del af hans oplysninger blev brugt i det nye bind om Fyn, men først nu udgives manuskriptet omsider.

Sandfærdig beskrivelse over, hvorledes Jørgen Pedersen, ved opdyrkning af et hedelod, blev en holden mand

Pris: 
25,00 kr.

Nicolai Peter Schøler (1772-1851) var en tidlig repræsentant for den skolelærer, der ved siden af sin virksomhed som underviser også var foregangsmand på landbrugets område. Uddannet på Blågårds seminarium kom han i 1797 til Hammel, hvor han blev skolelærer og kirkesanger. Ved siden af sin skolelod fæstede han en halvgård i Hammel, som han lod udflytte. Schøler fortsatte som lærer og kirkesanger til kort før sin død og opnåede den sjældne ære at blive "jubelolding", dvs. have virket i samme embede i 50 år.

Reise Bemerkungen

Sr. Excellenz des Herrn Geheime Staats Ministers und Kammerpræsidenten Grafen v. Reventlow auf einer Reise durch Die Herzogthümer im Jahre 1796
Pris: 
50,00 kr.

I tiden fra 25. juni juni til 12. oktober 1796 foretog Rentekammerets præsident, lensgreve Christian Ditlev Reventlow, en rejse gennem hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Under denne førte han en dagbog eller journal, der hermed publiceres.

Sider

Subscribe to RSS - 1700-tallet