1800-tallet

Den faglige Arbejderbevægelse i Danmark indtil Aar 1900

Første del, til ca. 1880
Pris: 
150,00 kr.

Trykkefrihedsspørgsmaalet i Danmark 1799-1848

Et Bidrag til en Karakteristik af den danske Enevælde i Frederik VI's og Christian den VIII's Tid
Pris: 
100,00 kr.

Arbejdsforhold indenfor dansk Haandværk og Industri 1857-1899

Pris: 
200,00 kr.

Belyser dagliglivet på arbejdspladserne og hvorledes virkeligheden formede sig under arbejde i værksted og fabrik. Vægten er lagt på forholdet mellem arbejder og arbejdsgiver og mellem arbejderne indbyrdes, på deres aftaler og mellemværender, deres omgangsformer og gensidige indstilling overfor hinanden.

Slesvig, Preussen, Danmark

Kilder til sønderjysk forvaltningshistorie
Pris: 
220,00 kr.

"Slesvig, Preussen, Danmark" er en håndbog over kilder fra den sønderjyske forvaltning i perioden ca. 1500-1970, skrevet af fagfolk med stor erfaring fra arbejdet med sønderjyske arkiver og arkivalier. I alt beskrives 77 forskellige kilder, som alle på en eller anden måde er særlige for Sønderjylland og Slesvig. For hver kilde bringes der en forvaltningshistorisk redegørelse og et eksempel med transskription, kommentarer og ordforklaringer. Herefter følger afsnit med oplysninger om kildens lovgrundlag og anvendelsesmuligheder.

Helstatens Fald

1855-1864, bd. 1-2
Pris: 
200,00 kr.

Bogen handler om vejen frem mod den katastrofale krig i 1864. Den danske helstat bestod foruden af kongeriget Danmark af hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg. I bogen følger man forsøgene på at skabe en statsordning, der skulle kunne tilfredsstille både danske tilhængere af 1849-grundlovens vidtgående valgretsbestemmelser, dansksindede slesvigere og nationalt sindede danskere, aristokratiske, tysksindede medborgere i de tre hertugdømmer foruden de europæiske stormagter.

Sider

Subscribe to RSS - 1800-tallet