1800-tallet

Sociale Studier i dansk Historie efter 1857

Pris: 
50,00 kr.

Samling af bidrag forfattet af Henry Bruun, Niels Banke, Vermund G. Laustsen, G. Warmdahl, Kristen Pedersen, Georg Nørregaard, Holger Hansen, G. Boesen og F. Skrubbeltrang.

Mænd og Meninger i dansk Socialpolitik 1866-1901

Pris: 
50,00 kr.

Samling af afhandlinger der er en fortsættelse af de i 1930 udsendte ”Sociale Studier i dansk Historie efter 1857”. Bogen indeholder syv artikler:
1. Sofus Høgsbrog og det sociale Spørgsmaal, ved Jørgen Herman Monrad.
2. Thomas Nielsen og det sociale Spørgsmaal, ved Gudmund Boesen.
3. Frede Bojsen som Socialpolitiker, ved Poul Kierkegaard.
4. J.L. Holstein-Ledreborg og det sociale Spørgsmaal 1872-90, ved Troels Fink.
5. Højres Stilling til den sociale Lovgivning belyst ved Fattigloven og Alderdomsforsørgelsen 1870-91, ved K.S. Rasmussen.

Bidrag til Arbejderklassens og Arbejderspørgsmaalets Historie i Danmark fra 1864 til 1900

Pris: 
100,00 kr.

Bogen indeholder i alt seks afhandlinger:
1. Landarbejderspørgsmålets Udvikling i Danmark fra ca. 1870 til ca. 1900, af Hans Jensen.
2. Organisationsforsøg blandt Landarbejderne, af Hans Jensen og Georg Nørregård.
3. Fortegnelse over de københavnske Fagforeninger 1869-1900.
4. Fagbevægelsens Brydningstid 1871-73.
5. Smedefagets Arbejderorganisationer 1871-85.
6. Arbejdsgiverforeninger i Danmark i Aarene 1862-98, 3-6 alle af Henry Bruun.

Købstadstyrelsen i Danmark. Fra Kristian IV's Tid til Enevældens Ophør (1619-1848)

TITLEN ER UDSOLGT!
Pris: 
100,00 kr.

Bogen består af to afhandlinger, ”Købstadstyrelsen i Danmark fra Kristian IV’s Tid til det 18. Aarhundredes Midte (1619-1745)” og ”Købstadstyrelsen i Danmark fra Midten af 18. Aarhundrede til Enevældens Ophør (1745-1848)”.

Sider

Subscribe to RSS - 1800-tallet