1800-tallet

Niels Rosenkrantz: Journal du Congrès de Vienne 1814-15

Pris: 
110,00 kr.

På den berømte Wienerkongres 1814-15 var Danmark repræsenteret ved kong Frederik VI, udenrigsminister Niels Rosenkrantz og gesandten Chr. Bernstorff. Dagbogen følger disse herrers deltagelse i fester og møder med de mange berømte statsmænd, der var til stede, og giver bl.a. et indtryk af Danmarks vanskelige stilling over for Rusland og Sverige.

Under Junigrundloven

En Fremstilling af det danske Folks politiske Historie fra 1848 til 1866. Bind 1-2 (i 3 dele)
Pris: 
300,00 kr.

Værket omhandler den politiske historie i den tid, hvor den frie grundlov af 5. juni 1849 var gældende, indtil den nye grundlov af 1866 indskrænkede Junigrundlovens valgretsbestemmelser betragteligt.

Frederik VI's Tid

Fra Kielerfreden til Kongens Død. Økonomiske og Historiske Studier
Pris: 
100,00 kr.

1807-1814

Studier til Københavns og Danmarks Historie [TITLEN ER UDSOLGT!]
Pris: 
100,00 kr.

Betænkninger fra Christian VIII's Tid om Styrelsen af det danske Monarki

Pris: 
100,00 kr.

Udgaven omfatter 31 dokumenter fra årene 1840-41 og 1846-48. De er udarbejdet af kongen selv, medlemmer af Gehejmestatsrådet eller andre fremtrædende embedsmænd, og kun kendt i en snæver kreds. Dokumenterne angår de problemer, der rejste sig dels af de nationale modsætninger indefor monarkiet, dels af de voksende krav om en modernisering af monarkiets forfatning og administration.

Sider

Subscribe to RSS - 1800-tallet