1800-tallet

På embeds vegne. Kilder til dansk forvaltningshistorie 1750-1920

Pris: 
220,00 kr.

Dette bind dækker perioden ca. 1750-1920. Dog beskrives også enkelte kilder før 1750, deriblandt matriklerne 1662-88. Der er kapitler om centraladministrationen generelt, folketællinger, jordebøger og matrikler, amtsforvaltningen, skatteforvaltningen, toldforvaltningen, rets-, politi- og fængselsforvaltningen, kirkeforvaltningen, skoleforvaltningen, fattigvæsenet og social- og sundhedsforvaltningen.

Johannes Steenstrup, Historiografiske og historieteoretiske skrifter

Pris: 
80,00 kr.

Den danske historikertradition er stærkt præget af arven efter Kristian Erslev (1852-1930), der står som fagets store, progressive faderfigur. Erslevs faglige og politiske modstykke var hans lidt ældre kollega professor Johannes Steenstrup (1844-1935). Hvor Erslev var radikal, positivistisk og metodisk yderst stringent, repræsenterer den konservative Steenstrup en mere traditionsbevidst, hermeneutisk og metodisk mangfoldig tilgang til historien.

Fra Tilsit til Fontainebleau

Indberetningerne fra den danske gesandt hos Napoleon I, Christopher Vilhelm Dreyer, juni 1807-november 1807
Pris: 
160,00 kr.

Christopher Vilhelm Dreyer (1737-1810) var fra 1771 den danske konges repræsentant i Rusland, og siden i Polen, England, Spanien og fra 1797 i Frankrig. Her førte han bl.a. i efteråret 1807 forhandlingerne forud for traktaten i Fontainebleau, som markerer opgivelsen af den væbnede neutralitet og Danmark-Norges (nødtvungne) tilslutning til den franske side i den europæiske storkrig.

Biskop Balles Visitatsbog 1799-1807

Pris: 
160,00 kr.

Fem gange besøgte Sjællands biskop Nicolai Edinger Balle hvert eneste sogn i sit stift, gæstede kirke og skole, lyttede til præstens prædiken og lærerens undervisning, og overhørte sognets menighed og skolebørn. Med sig førte han sin visitatsbog, hvor den flittige mand dag for dag noterede, hvad han havde set og hørt. Denne bog er en udgivelse af Balles visitatsbog fra de to sidste rejser, den fjerde runde fra 1799 til 1804 og den femte - ikke fuldendte - fra 1805 til 1807. Derpå nedlagde han sit tyngende embede.

C.F. Brickas litterære dagbog 1873-1878

Pris: 
100,00 kr.

C.F. Bricka var en kæmpe blandt danske historikere. Et utal af arbejder bærer hans navn. En stilfærdig kæmpe, som først og fremmest markerede sig som redaktør af store samleværker og som udgiver af kilder. Bricka var altså en af fagets organisatorer, igangsættere og teknikere. Han var naturligvis også med, da Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie blev stiftet i 1877. For Selskabet er det altså en særlig glæde at kunne udgive Brickas litterære dagbog fra de år, hvor han var en af de unge mænd, der omskabte faget historie.

Sider

Subscribe to RSS - 1800-tallet