1900-tallet

Kilder til Grønlands missionshistorie

Fra Hans Egedes kaldsbrev 1721 til Lov om Kirke- og Skolevæsen i Grønland i 1905
Pris: 
318,00 kr.

Udgivet af Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie og forhandles i kommission af Syddansk Universitetsforlag:
http://www.universitypress.dk/shop/kilder-til-groenlands-3748p.html
 

Landbrugskonsulenter fortæller

Om landbrugskonsulenternes liv og virke fra 1930rne til vor tid
Pris: 
20,00 kr.

De her publicerede beretninger er indsamlet af Landbohistorisk Selskab og Nationalmuseet. De kan bibringe os en større forståelse for, hvordan de store ændringer er trængt igennem i landbruget fra 1930erne til 1990erne, og hvad disse ændringer har betydet. Der findes megen litteratur og statistik om emnet, som giver en værdifuld baggrund og tolkningsramme, men ikke et helt billede af forandringernes betydning for det enkelte menneske og det enkelte menneskes betydning for forandringerne. Det kan disse konsulentberetninger være med til at give os.

 

Den gode vilje

En husmandsdreng fra Tåsinge fortæller om opvækst og ungdom
Pris: 
80,00 kr.

Husmand Hans V. Poulsen skildrer minutiøst sin barndom og ungdom på statshusmandsbruget på Tåsinge. Man kan følge livet på husmandsstedet, inde som ude, med familie og venner, naboer og mange kontakter. Man kommer tæt på livet dengang. Uden lange omsvøb fortælles om glæder og sorger i tiden under og efter anden verdenskrig. Der var stadig mange familier med tre generationer under samme tag, og ikke mindst for børnene var det derfor en god tid, hvor der fra morgen til aften var voksne i nærheden til at svare på alle de mærkelige spørgsmål, som børn kan finde på at stille.

Forhandlingerne mellem Danmark og Tyskland

i 1955 om de slesvigske mindretal
Pris: 
150,00 kr.

Etniske og nationale sammenstød har gennem århundreder trukket blodige spor gennem Europas historie. Det dansk-tyske forhold er ingen undtagelse. Ikke mindst det tidlige 1800-tals nationale strømninger bidrog til skærpelse af den latente konflikt mellem dansk og tysk. Og siden Treårskrigen 1848-50 udgjorde sydgrænsen Danmarks mest gennemgående politiske problem.

J. C. Christensens ministermødereferater 1916-1917

Pris: 
125,00 kr.

J. C. Christensen (1856-1930) var i mere end et kvart århundrede en af Danmarks ledende politikere. Dette kildeskrift indeholder hans private ministermødeprotokol for de år, hvor han sad som kontrolminister i den radikale C. Th. Zahles regering.
På væsentlige punkter supplerer og korrigerer protokollen de hidtidige kendte officielle referater, ligesom den indeholder skildringer af statsrådsmøder og af nogle private samtaler, J. C. Christensen førte med kong Christian 10. Protokollen rummer væsentlige detaljer om den vanskelige tid under

Sider

Subscribe to RSS - 1900-tallet