Middelalder

Århus domkapitels jordebøger bind 2-3

Kapitlets jordegods 1536-1600. De middelalderlige jordebøger. Bd. 2-3 i ét bind
Pris: 
25,00 kr.

Udgivet af Landbohistorisk Selskab.

Skovklosterregnskaberne 1467-1481

Godsregnskaber fra Næstved St. Peders Kloster
Pris: 
40,00 kr.

Regnskaberne fra det godsrige St. Peders kloster i Næstved, gerne kaldet Skovkloster, er antagelig de ældste godsregnskaber i Norden. Her er ikke, som det ofte er tilfældet, tale om jordebøger, der optegner, hvad fæstebønderne egentlig skulle betale i afgifter, men faktiske opgørelser over de ganske ofte varierende ydelser, der indkom fra godset. Ved reformationen blev St. Peders kloster omdannet til adeligt gods, der atter blev til Herlufsholm, hvis godsregnskaber fra 1585-86 allerede er udgivet ved Merete Dahlerup.
 
Udgivet af Landbohistorisk Selskab.

Sider

Subscribe to RSS - Middelalder