Af J.A. Fridericia, Kbh. 1894, reprotryk 1969, 617 s., kr. 120.

Adelsvældens sidste Dage er en klassiker og samtidig et fascinerende vidnesbyrd om en mand, der om nogen personificerer den radikale historikertradition: J.A. Fridericia (1849-1912). Han havde skrevet disputats om Christian IV's udenrigspolitik under 30-årskrigen og havde planlagt et værk i tre bind. Heldigvis ændrede han planen, og tredje bind afløstes af Adelsvældens sidste Dage, der er et modent manddomsværk, skrevet på grundlag af et enestående kendskab til kilderne, et suverænt overblik over periodens historie og med et stramt komponeret plot: Hvordan kunne det gå til, at adelsvælden, der i 1648 stod så stærkt, blot 12 år senere i 1660 kunne falde og afløses af enevælden? I kraft af sin interesse for økonomiske forhold, sit skarpe blik for samspillet mellem sociale strukturer, politiske begivenheder og personlighedernes magt og sit nøgterne sprog fremstår Adelsvældens sidste Dage som en forbløffende moderne klassiker.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag. Bogen er digitaliseret af Det Kongelige Bibliotek og kan downloades gratis her.

 

Udgivet af Claus Bjørn & Christian Larsen, 196 s., Kbh. 2002, ISBN 87-7500-185-3, kr. 100.

C.F. Bricka var en kæmpe blandt danske historikere. Et utal af arbejder bærer hans navn. En stilfærdig kæmpe, som først og fremmest markerede sig som redaktør af store samleværker og som udgiver af kilder. Bricka var altså en af fagets organisatorer, igangsættere og teknikere. Han var naturligvis også med, da Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie blev stiftet i 1877. For Selskabet er det altså en særlig glæde at kunne udgive Brickas litterære dagbog fra de år, hvor han var en af de unge mænd, der omskabte faget historie.

Af Johannes Steenstrup, indledning ved Jon A.P. Gissel, 348 s., Kbh. 2006, ISBN 87-7500-195-0, kr. 80.

Den danske historikertradition er stærkt præget af arven efter Kristian Erslev (1852-1930), der står som fagets store, progressive faderfigur. Erslevs faglige og politiske modstykke var hans lidt ældre kollega professor Johannes Steenstrup (1844-1935). Hvor Erslev var radikal, positivistisk og metodisk yderst stringent, repræsenterer den konservative Steenstrup en mere traditionsbevidst, hermeneutisk og metodisk mangfoldig tilgang til historien.

Med indledning af Aksel E. Christensen, 969 s., Kbh. 1977, ISBN 87-7500-862-9, kr. 120.

Betydningen af Erik Arups indsats som historiker vil altid være knyttet til hans ufuldendte Danmarks Historie (I-II, 1925-32 og de posthumt udgivne dele af bind III, 1955). Men vil man skaffe sig en dybere indsigt i historieforskeren bag historieskriveren, må man samtidig studere hans afhandlinger. Den her udgivne samling dækker årene 1900-1947 og omfatter næsten alle Arups afhandlinger vedrørende dansk historie og historisk metode og historieopfattelse. Desuden indgår hans udførlige og principielle anmeldelser, hvor han ofte udtrykte sig mest prægnant om sin videnskab.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.