Udgivet af Claus Bjørn & Christian Larsen, 196 s., Kbh. 2002, ISBN 87-7500-185-3, kr. 100.

C.F. Bricka var en kæmpe blandt danske historikere. Et utal af arbejder bærer hans navn. En stilfærdig kæmpe, som først og fremmest markerede sig som redaktør af store samleværker og som udgiver af kilder. Bricka var altså en af fagets organisatorer, igangsættere og teknikere. Han var naturligvis også med, da Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie blev stiftet i 1877. For Selskabet er det altså en særlig glæde at kunne udgive Brickas litterære dagbog fra de år, hvor han var en af de unge mænd, der omskabte faget historie.

Videnskabelighed! var de unge historikeres kampråb. Der skulle skabes nye standarder for arbejdet med kilderne. En ny, sandere historie, fri for myter og fordomme, var deres mål. Professionalisering var redskabet. Den nye, specialiserede uddannelse i historie på Københavns Universitet var et vigtigt element. Andre elementer var skærpet opmærksomhed på de tekniske sider af arbejdet med kilderne, og samarbejdet mellem specialister i alle faser af arbejdsprocessen. Brickas dagbog giver indsigt i, hvordan de nye tider helt konkret gjorde sig gældende for nogle menneskers indsats på et bestemt område.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.