Af Caspar Paludan-Müller, 635 s., Kbh. 1874, reprotryk 1971, ISBN 87-7500-806-8, kr. 150.

Værket er baseret på Paludan-Müllers forelæsninger ved Københavns Universitet 1872-73, og det følger Danmarks historie 1448-1536, fra Christian 1. til afslutningen af Grevens Fejde. I bogens forord karakterisede forfatteren bogen således: "Efter sin Herkomst bærer den helt igjennem Spor, jeg ikke har søgt udviske, fordi det mundtlige Foredrags Eiendommeligheder passe ret godt til Bogens hensigt; thi den er bleven til for at henstille til egen Frigjørelse og Andres Bedømmelse Tanker, der ere modnede under et mangeaarigt Studium af Danmarks Historie. En fuldstændig Historie om Aarene 1448-1536 er Bogen ikke bestemt til at give. Meget er forbigaaet, der skal med i en objektiv Fremstilling. Kun det er fremhævet og udviklet, der er nødvendigt til et sammenhængende Omrids af det danske Riges Skjæbne i Overgangen til Nytiden, og til en rigtig Opfattelse af begivenhedernes Gang og indre Sammenhæng".

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag. Bogen kan også downloades gratis her.