Af Caspar Paludan-Müller, 925 s., Kbh. 1853-54, ISBN 87-7500-807-6, kr. 160.

Paludan-Müllers klassiske værk fra 1800-tallets midte er til dato den mest indgående skildring af Grevens Fejde (1534-36). Den er samtidig en milepæl i dansk historieskrivning, og af Ellen Jørgensen i hendes "Historiens Studium i Danmark" karakteriseret som "i dansk historisk Videnskab det første Forsøg paa at fremstille et betydningsfuldt Tidsrum paa Grundlag af kritisk prøvet arkivalsk Materiale, en strengt videnskabelig, strengt saglig Redegørelse for Begivenhederne i Danmark og deres Sammenspil med europæisk Politik i 1530'erne".

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag. Bogen kan også downloades gratis her:

Bd. 1. (1853)

Bd. 2. (1854)