Af Johannes Steenstrup, 498 s., Kbh. 1917, reprotryk 1982, ISBN 87-7500-147-0, kr. 100.

Kvindehistorie var en gren af historiefaget, som så dagens lys i forbindelse med den stigende kvindefrigørelse i 1970’erne. Men over 50 år forinden, hvor kvindehistorie ellers ikke var et tema, som faghistorikere plejede at beskæftige sig med endsige anse for relevant, havde historikeren Johannes Steenstrup taget det op. Der var således tale om ikke så lidt af et pionerarbejde,

som kan synes så meget desto mere bemærkelsesværdigt eftersom Steenstrup som historiker var konservativ og kritisk indstillet over for det moderne gennembrud i historievidenskaben såvel som i samfundet som helhed. Han var imidlertid også en historiker, der i modsætning til flere af sine "progressive" kolleger havde udpræget sans for kulturhistorie og for historiens bredde i det hele taget.

Udgaven rummer ud over Den danske Kvindes Historie fra Holbergs Tid til vor, 1701-1917, bd. I-II (1917), også afhandlingerne "Kvindens Stilling i Danmark i Renæssancens og Reformationens Tidsaldre" (1913) og "Nogle Strejflys over Christian IV's Tidsalder, særligt med Hensyn til Kvindens Stilling" (1930)

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.