Udgivet af V.A. Secher, bd. 1-6, Kbh. 1887-1918, ISBN 87-7500-017-2, digital adgang.

Denne udgave er standardudgaven af den samlede danske rigslovgivning  fra 1558 til 1660, dvs. fra såkaldte Koldingske Reces 1558, der sammenfattede det meste af reformationstidens lovgivning, til enevældens indførelse 1660. Udgaven er kronologisk, tekstkritisk og med kildehenvisninger. Hvert bind afsluttes med et systematisk register.

Udgaven er for længst udsolgt, men Det Kongelige Bibliotek har digitaliseret udgaven, og de enkelte bind kan downloades gratis her nedenfor:

1. Bind 1558-75 (1887-88)

2. Bind 1576-95 (1889-90)

3. Bind 1596-1621 (1891-94)

4. Bind 1622-38 (1897)

5. Bind 1639-50 ( 1903)

6. Bind 1651-60 (1918)