Udgivet af Hans H. Worsøe, 480 s., Kbh. 1982, ISBN 9788775260966, kr. 40.

Vonsild kirkebog 1659-1708 indeholder et rigt demografisk materiale fra et område tæt ved den gamle grænse til Hertugdømmerne. Det, der fremfor noget er karakteristisk for præsten Johannes Rüdes kirkebøger, og som berettiger deres udgivelse, er de udførlige levnedsskildringer og nekrologer, som fra perioden 1685-1707 er bevaret i et antal af 260.

Oprindelig udgivet af Landbohistorisk Selskab

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.