Udgivet af Jens Holmgaard, 462 s., Kbh. 1966-70, ISBN 9788775260027, kr. 24.

Første bind af fire i udgivelsesrækken Viborg landstings skøde- og pantebøger. Bindet indeholder en uvurderlig række af dokumenter til belysnimng af 1600-tallets ejendoms- og adelshistorie i Nørrejylland.

 Oprindelig udgivet af Landbohistorisk Selskab.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.