Udgivet af Jens Holmgaard, 192 s., Kerteminde 1993, ISBN 9788775261239, kr. 120.

Indberetningerne fra præsterne i Sjællands stift 1773 om helligdagenes forsømmelse har ikke kun kirkehistorisk interesse, men rummer værdifulde bidrag til vor viden om landbefolkningens - og til en vis grad også købstadsbefolkningens - søndagsadfærd og om dens tilværelse i det hele taget på tærsklen til landboreformtiden.

Oprindelig udgivet af Landbohistorisk Selskab.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.