Af Hans V. Paulsen, 150 s., Auning 2007, ISBN 9788775260249, kr. 80.

Husmand Hans V. Poulsen skildrer minutiøst sin barndom og ungdom på statshusmandsbruget på Tåsinge. Man kan følge livet på husmandsstedet, inde som ude, med familie og venner, naboer og mange kontakter. Man kommer tæt på livet dengang. Uden lange omsvøb fortælles om glæder og sorger i tiden under og efter anden verdenskrig. Der var stadig mange familier med tre generationer under samme tag, og ikke mindst for børnene var det derfor en god tid, hvor der fra morgen til aften var voksne i nærheden

Udgivet af Hans Chr. Bjerg, 376 s., Kbh. 2000, ISBN 87-7500-180-2, kr. 150.

Viceadmiral H. Rechnitzer (1872-1953) er en af dansk forsvarshistories mest omdiskuterede personer. Han var chef for den danske flåde 1932-40, en periode hvor det danske forsvar blev stærkt reduceret til trods for en faretruende international udvikling. Grundige strategiske studier og samtaler med ledende engelske og tyske marinefolk overbeviste Rechnitzer om, at Danmark helt lå inden for den tyske interessesfære. Endvidere stod det ham klart,

Udgivet af Erik Thostrup Jacobsen, 520 s., Kbh. 1995, ISBN 87-7500-167-5, kr. 150.

John Christmas Møller var en frontfigur i dansk politik og parlamentarisk virke i 1930'erne og 1940'erne, en karismatisk førerskikkelse, der prægede sit parti og en hel generation af konservative, og som under krigen blev et nationalt samlingspunkt for et andet Danmark end det, der samarbejdede med tyskerne. Han begyndte at føre dagbog i 1941, da han efter tysk krav blev presset til at forlade rigsdagspolitikken, og han fortsatte under hele krigen til april 1945. Dagbøgerne er forbløffende åbenhjertige, og foruden at vise hans komplicerede personlighed er de en vigtig kilde til hans arbejde som leder af den "frie danske" bevægelse i England 1942-45 og til udformningen af modstandsbevægelsens udenrigspolitik under besættelsen.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.

 

 

Udgivet af Peter Ramskov Andersen & Poul Duedahl, 120 s., Kbh. 2006, ISBN 87-7500-198-5, kr. 125.

J.C. Christensen (1856-1930) var i mere end et kvart århundrede en af Danmarks ledende politikere. Dette kildeskrift indeholder hans private ministermødeprotokol for de år, hvor han sad som kontrolminister i den radikale C. Th. Zahles regering. På væsentlige punkter supplerer og korrigerer protokollen de hidtidige kendte officielle referater, ligesom den indeholder skildringer af statsrådsmøder og af nogle private samtaler, J. C. Christensen førte med kong Christian 10. Protokollen rummer væsentlige detaljer om den vanskelige tid under 1. Verdenskrig og om J. C. Christensen som politiker, særlig om hans forhold til det Radikale Venstre. Men protokollen er også interessant ud fra andre synsvinkler, bl.a. fordi det var i denne regering, Thorvald Stauning og dermed Socialdemokratiet for første gang fik en ministerpost.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.

 

Udgivet af Niels H. Frandsen, 557 s., København 2019, ISBN 978-87-7500-216-0, kr. 398.
 
Denne omfattende kildesamling belyser missionen fra Hans Egedes ankomst i 1721 til Lov om Kirke- og Skolevæsen i Grønland i 1905, hvor de kirkelige forhold i Grønland for første gang blev genstand for samlet regulering. Der er tale om administrative kilder, der både direkte og indirekte giver indblik i de danske præsters virke, men også i deres grønlandske hjælperes virksomhed og i det liv, der udfoldede sig omkring missionsstationerne i det hele taget. I en tid, hvor grønlandsk identitet og dansk kolonialisme er sat på dagsordenen både historisk, politisk og litterært, repræsenterer denne kildesamling et velkomment og seriøst bidrag til debatten.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.

Udgivet af Mette Skougaard, 110 s., Auning 1996, ISBN 9788775261628, kr. 20.

De her publicerede beretninger er indsamlet af Landbohistorisk Selskab og Nationalmuseet. De kan bibringe os en større forståelse for, hvordan de store ændringer er trængt igennem i landbruget fra 1930'erne til 1990'erne, og hvad disse ændringer har betydet. Der findes megen litteratur og statistik om emnet, som giver en værdifuld baggrund og tolkningsramme, men ikke et helt billede af forandringernes betydning for det enkelte menneske og det enkelte menneskes betydning for forandringerne. Det kan disse konsulentberetninger være med til at give os.

Oprindelig udgivet af Landbohistorisk Selskab.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.

 

 

Udgivet af Hans Kirchhoff & Aage Trommer, 658 s., Kbh. 2001, 775001810, kr. 160.

Det danske kommunistparti (DKP) var sin lidenhed til trods en særdeles væsentlig faktor i landets historie under den anden verdenskrig. I det illegale arbejdes pionerfase 1941-43 var det fremfor alt kommunistpartiets aktiviteter, der forstyrrede regeringens samarbejdspolitik og dens forhold til den tyske besættelsesmagt. Denne kildeudgave rummer interne dokumenter, der er frembragt af Danmarks Kommunistiske Parti (DKP) og dettes folkefrontorganisation Frit Danmark (FD). Størstedelen af dem har ikke tidligere været publiceret,