Udgivet af M.Cl. Gertz, bd. 1-2, 486+615 s., København 1917-22, reprotryk 1970, ISBN 87-7500-418-6, kr. 250.

De to bind er standardudgaven af de latinske krøniker fra Danmarks middelalder minus Saxo og omfatter en lang række værdifulde, mindre skrifter. Bind 1 indeholder bl.a. Roskildekrøniken, Lejrekrøniken og Sven Aggesens danske kongegenealogi. Bind 2 bl.a. den ældre sjællandske krønike (til 1307), de lundensiske ærkebispers krønike og bisp Gunners levned. Foruden navneregister indeholder udgaven et gloseregister til latinske ord og vendinger.

 Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.